Khắc phục: Lỗi 1719 'Không thể truy cập dịch vụ trình cài đặt Windows' trên Windows 7/8 và 10

”, Cùng với mã lỗi 1719, hiển thị khi họ cố gắng cài đặt hoặc gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào khỏi máy tính của họ. Nếu bạn là một trong những người dùng Windows 10 này, bạn biết chính xác mức độ nghiêm trọng của việc không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình khỏi máy tính của mình và mức độ bạn muốn khắc phục sự cố này nhanh chóng.

Lỗi 1719 có thể là kết quả của bất kỳ điều gì từ Dịch vụ trình cài đặt Windows bị lỗi và đóng hoặc không khởi động ngay từ đầu để định cấu hình không chính xác hoặc cài đặt bị hỏng cho Dịch vụ trình cài đặt Windows trong sổ đăng ký máy tính của bạn. May mắn thay, có khá nhiều cách mà bạn có thể thử để sửa lỗi 1719. Sau đây là ba phương pháp đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc khắc phục lỗi 1719:

Phương pháp 1: Khởi động Dịch vụ Trình cài đặt Windows

  1. Mở Menu Bắt đầu và gõ cmd vào thanh tìm kiếm.
  2. Nhấp chuột phải vào kết quả có tên Dấu nhắc lệnh và nhấp vào Chạy như quản trị viên . error-1719-2
  3. Xác nhận hành động nếu được máy tính của bạn nhắc làm như vậy.
  4. Kiểu ' khởi động ròng MSIServer ”Vào Command Prompt không có dấu ngoặc kép và nhấn Đi vào
  5. Bây giờ, hãy thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt bất kỳ chương trình nào đã gây ra lỗi 1719 cho bạn trước đó.

Phương pháp 2: Dừng và sau đó Khởi động lại Dịch vụ Trình cài đặt Windows

  1. Nhấn nút Biểu trưng Windows chìa khóa và R đồng thời để mở một Chạy
  2. bên trong Chạy hộp thoại, loại msc và nhấn Đi vào Chìa khóa.
  3. Kiểm tra xem trạng thái của Windows Installer có đang chạy .
  4. Nếu Windows Installer đang chạy, hãy nhấp chuột phải vào dịch vụ và nhấp vào Dừng lại từ menu xuất hiện.
  5. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào Windows Installer và nhấp vào Khởi đầu từ menu xuất hiện.

Bây giờ, hãy thử cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình bạn muốn cài đặt hoặc gỡ cài đặt và lần này, bạn sẽ không gặp lỗi 1719.Phương pháp 3: Đặt lại cài đặt của Windows Installer Service trong sổ đăng ký

Mở Sổ tay .Sao chép văn bản sau và sau đó dán vào Sổ tay :Windows Registry Editor Phiên bản 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services msiserver]

“DisplayName” = ”@% SystemRoot% \ system32 \ msimsg.dll, -27”

“ImagePath” = hex (2): 25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,72,00,6f, 00,6f, 00,74,00,25,00,5c, 00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d, 00,33,00,32,00,5c, 00,6d,

00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f, 00,56,00,00,00

“Mô tả” = ”@% SystemRoot% \ system32 \ msimsg.dll, -32”

“ObjectName” = ”LocalSystem”

“ErrorControl” = dword: 00000001

“Bắt đầu” = dword: 00000003

“Loại” = dword: 00000010

“DependOnService” = hex (7): 72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00

“ServiceSidType” = dword: 00000001

“RequiredPrivileges” = hex (7): 53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,

00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,

74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,

00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c, 00,6f, 00,63,00,

6b, 00,4d, 00,65,00,6d, 00,6f, 00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,

00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e, 00,63,00,72,00,65,00,61,00,

73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f, 00,72,00,69,00,74,

00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,

65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d, 00,61,00,6e,

00,65,00,6e, 00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,

00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00.69,

00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,

69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,

00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e, 00,67,00,65,00,4e, 00,6f, 00,74,00,69,00,

66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,

00,65,00,50,00,72,00,6f, 00,66,00,69,00,6c, 00,65,00,53,00,69,00,6e, 00,67,00,

6c, 00,65,00,50,00,72,00,6f, 00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,

00.69.00.6c, 00.65.00.67.00.65.00.00.00.53.00.65.00.49.00.6d, 00.70.00.65.00,

72,00,73,00,6f, 00,6e, 00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,

00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,

47,00,6c, 00,6f, 00,62,00,61,00,6c, 00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,

00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e, 00,50,00,

72,00,69,00,6d, 00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f, 00,6b, 00,65,00,6e, 00,50,00,72,

00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,

73,00,74,00,6f, 00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,

00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e, 00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,

51,00,75,00,6f, 00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,

00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f, 00,77,00,6e, 00,

50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,

00,61,00,6b, 00,65,00,4f, 00,77,00,6e, 00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,

50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,

00,6f, 00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,

76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00

“FailureActions” = hex: 84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,

00,01,00,00,00, c0, d4,01,00,01,00,00,00, e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services msiserver Enum]

“0” = ”Gốc \ LEGACY_MSISERVER \ 0000 ″

“Count” = dword: 00000001

“NextInstance” = dword: 00000001

Bấm vào Tập tin > Lưu thành . Đặt tên cho tệp reg .

Mở menu thả xuống trong hộp Lưu dưới dạng tệp và nhấp vào Tất cả các tệp (*. *) .

bên trong Lưu vào trong hộp, bộ Máy tính để bàn làm đường dẫn lưu cho tệp. Bấm vào Tiết kiệm . Đóng Sổ tay . Nhấp chuột phải vào reg trên màn hình của bạn và nhấp vào Chạy như quản trị viên . Nếu máy tính của bạn nhắc bạn nhập mật khẩu quản trị viên hoặc quyền chạy chương trình với các đặc quyền quản trị, bất cứ điều gì cần thiết để xác nhận hành động.

Khi máy tính của bạn hỏi bạn có thực sự muốn tiếp tục hay không, hãy nhấp vào Đúng . Cho máy tính một chút thời gian để đặt lại cài đặt của Windows Installer Service trong sổ đăng ký, sau đó khởi động lại nó. Sau khi máy tính khởi động, hãy thử gỡ cài đặt hoặc cài đặt chương trình bạn đang cố gắng trước đó và quá trình sẽ hoàn tất mà không bị lỗi.

2 phút đọc