Khắc phục: Fallout 76 bị kẹt khi tải màn hình

ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào Gỡ bỏ cài đặt một chương trình trong phần Chương trình.

Gỡ cài đặt một chương trình trong Control Panel

  1. Nếu bạn đang sử dụng Cài đặt trên Windows 10, hãy nhấp vào Ứng dụng từ cửa sổ Cài đặt sẽ mở ra danh sách tất cả các chương trình đã cài đặt trên máy tính của bạn.
  2. Tìm Fallout 76 trong danh sách trong Cài đặt hoặc Bảng điều khiển, nhấp vào nó một lần và nhấp vào Gỡ cài đặt nằm trong cửa sổ Gỡ cài đặt chương trình. Xác nhận bất kỳ lựa chọn hộp thoại nào để gỡ cài đặt trò chơi và làm theo hướng dẫn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Định vị Fallout 76 trong Control Panel

Bạn sẽ cần tải xuống lại từ Steam bằng cách tìm trong Thư viện và chọn nút Cài đặt sau khi nhấp chuột phải vào nó. Nếu bạn sở hữu một bản sao vật lý, hãy đưa đĩa vào và cài đặt nó.5 phút đọc