Khắc phục: Nhạc ngừng phát khi màn hình tắt trên bề mặt

Fix Music Stops Playing When Screen Turns Off Surface

Một lỗ hổng mà mọi thế hệ máy tính bảng Microsoft Surface đều mắc phải và tiếp tục mắc phải, một lỗ hổng mà người dùng Surface liên tục phàn nàn, đó là việc máy tính bảng tạm dừng phát bất kỳ phương tiện nào (nhạc hoặc video) khi màn hình tắt. sau khi không hoạt động hoặc khi người dùng nhấn nút Nguồn và tắt màn hình, điều này sẽ đặt màn hình vào chế độ ngủ, tạm dừng phương tiện và các hoạt động khác. Có nghĩa là, các hoạt động sẽ tiếp tục khi nó không hoạt động.

Microsoft đã không giải quyết vấn đề cấp bách này kể từ khi máy tính bảng Microsoft Surface đầu tiên được đưa lên kệ hàng, nhưng may mắn thay, vấn đề này có thể được người dùng khắc phục. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng Surface của mình không ngừng phát nhạc (hoặc video) khi màn hình tắt, thì sau đây là hai phương pháp hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng để làm như vậy:Phương pháp 1: Tắt chế độ Ngủ

Vì tính năng phát nhạc sẽ dừng khi Surface chuyển sang chế độ ngủ, việc tắt hoàn toàn chế độ ngủ và để máy tính bảng không chuyển sang chế độ ngủ trong mọi trường hợp chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề cho bạn. Để tắt chế độ ngủ:Nhấn nút Biểu trưng Windows phím + X để hiển thị menu Ngữ cảnh. Trong menu Power User, chạm vào Tùy chọn năng lượng .poptions1

Nhấn vào Thay đổi cài đặt kế hoạch tùy chọn nằm ở bên phải của sơ đồ điện mà bề mặt của bạn đang sử dụng.

thay đổi cài đặt kế hoạchMở cả hai menu thả xuống phía trước Để máy tính ở chế độ nghỉ tính năng (cho trên pinCắm vào tương ứng và đặt cả hai thành Không bao giờ .

Các bước được liệt kê ở trên sẽ giúp Surface của bạn không bao giờ chuyển sang chế độ ngủ và các bước sau sẽ giúp màn hình Surface của bạn tắt nhưng thiết bị không ngủ sau một khoảng thời gian nhất định để không làm ảnh hưởng đến pin thiết bị của bạn đời sống:

Nói lại bước 1-3 từ phía trên.

Gõ vào Thay đổi cài đặt nguồn nâng cao . Mở rộng Trưng bày phần trong Tùy chọn năng lượng

2015-11-06_085121

Đặt thời gian tắt màn hình ở mức ưu tiên (khoảng thời gian được khuyến nghị là 1 phút).

Vì vậy, lần tới khi bạn muốn đảm bảo rằng Surface không ngừng phát nhạc khi màn hình tắt, bạn chỉ cần đợi khoảng thời gian bạn đã đặt để màn hình tắt thay vì nhấn vào nút Nguồn của máy tính bảng. Nhờ các bước được liệt kê ở trên, làm như vậy sẽ khiến màn hình của Surface tắt nhưng máy tính bảng sẽ không chuyển sang chế độ Ngủ.

Phương pháp 2: Khóa máy tính bảng của bạn thay vì đặt nó ở chế độ ngủ

Khóa Microsoft Surface của bạn là một giải pháp thay thế tuyệt vời để đưa nó vào chế độ ngủ. Trong khi quá trình phát lại nhạc và video được lập trình để dừng khi Surface chuyển sang chế độ ngủ, chúng không được lập trình để chuyển sang chế độ ngủ khi máy tính bảng bị khóa. Để khóa Microsoft Surface, bạn cần:

Mở Menu Bắt đầu .

Nhấn vào của bạn tài khoản hình ảnh ở góc trên cùng bên trái của Menu Bắt đầu .

Lựa chọn Khóa.

2 phút đọc