Khắc phục: Một màn hình sáng hơn màn hình khác

MCCS là một ứng dụng tuân thủ và chẩn đoán được xây dựng có mục đích, cung cấp giao tiếp thông qua nhiều loại GPU nhất và khả năng tương thích với tất cả các phiên bản x86 và x64 của Windows, từ bản phát hành bán lẻ ban đầu của Windows 95 trở đi. SoftMCCS có thể giao tiếp thông qua bất kỳ bộ điều khiển đồ họa phía máy chủ nào của AMD, Intel và NVidia, cũng như các bộ điều khiển kế thừa từ 3dfx, 3dlabs, ATI, C&T, Cirrus Logic, Matrox, NeoMagic, Number Nine, Rendition, S3, Silicon Motion, SiS, Trident, VIA, VideoLogic hoặc XGI - qua giao diện VGA, DVI, HDMI, DisplayLink hoặc DisplayPort.

  1. Mở Trình duyệt Internet và đi đến điều này trang mạng.
  2. Ở bên trái, hãy nhấp vào softMCCS nút để Tải xuống tệp thiết lập mới nhất. Hiện tại, phiên bản mới nhất là 2.5 và tệp có dung lượng khoảng 1.5 MB.
  3. Chạy trình cài đặt và làm theo hướng dẫn để cài đặt softMCCS.
  4. Phóng Nó sẽ phát hiện (các) màn hình được kết nối với cạc đồ họa. Như bạn có thể thấy, softMCCS đã phát hiện màn hình DELL U2518D.
  5. Đi thông qua phần giới thiệu hoặc bỏ qua nó bằng cách nhấp vào Huỷ bỏ .
  6. Nhấp chuột trên Dụng cụ trong menu chính.
  7. Nhấp chuột Khôi phục mặc định của nha sản xuât .
  8. Xin vui lòng lặp lại quy trình trên màn hình thứ hai.

Giải pháp 4: Thay đổi trình kết nối (nếu có thể)

Có nhiều cổng kết nối video bao gồm VGA, DVI, HDMI và Display port. Ngày nay người ta ít dùng VGA và DVI mà chỉ dùng HDMI và cổng Display. Các cổng video khác nhau có thể hỗ trợ độ phân giải khác nhau và có những phẩm chất khác nhau. Chúng tôi không thể mong đợi chất lượng tương tự với VGA và HDMI hoặc giữa DVI và cổng Display. Để tận dụng tối đa màn hình và card đồ họa của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cổng HDMI hoặc Display trên cả hai màn hình. Nếu không được, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua card đồ họa, màn hình hoặc máy mới.

Thẻ một màn hình tối hơn 3 phút đọc