Fornite có thể tấn công Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4

'

Những gì chúng ta cũng biết là Trung Quốc là một thị trường rất lớn và có lợi nhuận rất cao, nhưng để thâm nhập thành công thì khá khó khăn. Vấn đề duy nhất có thể cản trở thành công của trò chơi này là sự hiện diện của hệ máy console ở Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với các nước phương Tây. PUBG đã thống trị Trung Quốc, vậy tại sao Fortnite lại thống trị tương tự.Thẻ Cuộc chiến Hoàng tộc Trò chơi sử thi 1 phút đọc