Cách sử dụng WhatsApp mà không cần thẻ SIM

và WhatsApp sẽ sử dụng số đó cho hồ sơ của bạn. Sử dụng VPN, bạn thậm chí có thể đăng ký một số ở một quốc gia khác với quốc gia của mình.

Phương pháp 1 - Số điện thoại cố định

Đây là phương pháp dễ nhất, nhưng nó yêu cầu điện thoại cố định.

 1. Bạn cần mở WhatsApp, chọn quốc gia cư trú của mình và sau đó nhập số điện thoại cố định khi được nhắc.
 2. Khi bạn được thông báo rằng xác minh SMS tiêu chuẩn không thành công ( quá trình này có thể mất đến 5 phút) , bạn có một tùy chọn “Gọi cho tôi” - chạm vào tùy chọn đó và trả lời cuộc gọi thoại tự động tới điện thoại cố định của bạn.
 3. Bạn sẽ nhận được mã xác minh từ cuộc gọi tự động, vì vậy hãy nhập mã đó vào WhatsApp của bạn và bạn đã sẵn sàng.

Phương pháp 2 - Google Voice (hoặc VoIP tương tự)

Tại đây chúng tôi có một số tùy chọn - bạn có thể tạo tài khoản Google Voice mới hoặc sử dụng số Google Voice hiện có.Thiết lập tài khoản GV mới (Miễn phí)

 1. Khi bạn được yêu cầu chọn một số điện thoại, hãy thử lần lượt các số có sẵn do Google Voice cung cấp trong tài khoản Whatsapp – bạn có thể phải thử tới 100 hoặc thậm chí nhiều số được đề xuất cũng như các mã vùng khác nhau.
 2. Khi bạn đã xác định được số điện thoại mà Whatsapp sẽ chấp nhận (mà không gặp lỗi rằng đó là số không hợp lệ), hãy chọn số đó để hoàn tất thiết lập Google Voice.
 3. Kiểm tra xem số Google Voice mới có đang hoạt động hay không bằng cách thực hiện các cuộc gọi đi và đến.
 4. Trên Whatsapp, nhập số Google Voice mới và đợi để nhận SMS hoặc xác minh cuộc gọi.

Sử dụng tài khoản GV hiện có

 1. Trong Cài đặt -> Điện thoại, nhấp vào Thay đổi / Số cổng
 2. Chọn “Tôi muốn một số mới”
 3. Khi được yêu cầu chọn một số điện thoại, hãy thử lần lượt các số có sẵn do Google Voice cung cấp trong tài khoản Whatsapp – một người có thể phải thử tới 100 hoặc thậm chí nhiều số được đề xuất cũng như các mã vùng khác nhau.
 4. Khi người ta đã xác định được số điện thoại mà Whatsapp chấp nhận (mà không gặp lỗi rằng đó là số không hợp lệ), hãy chọn số đó để hoàn tất việc thay đổi số GV.
 5. Kiểm tra xem số GV mới có đang hoạt động hay không bằng cách thực hiện các cuộc gọi đi và đến.
 6. Trên Whatsapp, hãy bổ sung số GV mới và đợi để nhận SMS hoặc xác minh cuộc gọi.

Phương pháp 3 - Ứng dụng TextNow

 1. Phương pháp này yêu cầu bạn tải xuống TextNow ứng dụng trên thiết bị của bạn từ Cửa hàng Google Play.
 2. Sau khi bạn đã cài đặt nó, hãy khởi chạy ứng dụng TextNow và thực hiện quá trình thiết lập. Nó sẽ cung cấp cho bạn một số điện thoại duy nhất, vì vậy hãy viết nó ra.
 3. Bây giờ, hãy mở WhatsApp và chọn quốc gia cư trú của bạn, sau đó nhập số mà ứng dụng TextNow đã cung cấp cho bạn.
 4. Khi quá trình xác minh SMS không thành công, hãy nhấn vào nút “Gọi cho tôi” và ngay lập tức mở lại ứng dụng TextNow và trả lời cuộc gọi WhatsApp.
 5. Đặt mã xác minh vào WhatsApp và bạn ổn!

Có thể có một số cách khác để đăng ký WhatsApp mà không cần sử dụng thẻ SIM chính thức của bạn - bạn có biết bất kỳ phương pháp hay nào khác không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!2 phút đọc