Cửa hàng Google Play không thể thiết lập kết nối dữ liệu đáng tin cậy với máy chủ

tập tin.

không thể thiết lập kết nối dữ liệu đáng tin cậy với máy chủ

Phương pháp 1: Chỉnh sửa tệp Máy chủ theo cách thủ công

1. Cài đặt Root Explorer và một trình soạn thảo văn bản tốt bằng cách tải xuống các tệp APK từ internet.2. Mở Root Explorer và cấp quyền truy cập SuperUser vào ứng dụng.3. Chuyển đến thư mục ‘root / etc’.4. Nhấn vào ‘Mount R / W’ nằm ở đầu màn hình.

5. Tìm kiếm máy chủ , nhấn và giữ nó và mở nó bằng trình soạn thảo văn bản.

6. Thêm một # ngay trước địa chỉ IP thứ hai trong danh sách, trông giống như “74.125.93.113 android.clients.google.com”, biến nó thành “# 74.125.93.113 android.clients.google.com”.7. Lưu tệp.

8. Khởi động lại thiết bị.

Phương pháp 2: Xóa tệp Máy chủ lưu trữ bằng Lucky Patcher

1. Tải xuống và cài đặt Lucky Patcher.

2. Mở Lucky Patcher và chọn Chặn quảng cáo trên thiết bị .

3. Trong menu bật lên xuất hiện, hãy chọn Xóa tệp máy chủ .

4. Khởi động lại thiết bị và khi thiết bị khởi động, máy chủ tệp sẽ được khôi phục, lần này hướng thiết bị đến máy chủ Google có địa chỉ IP hợp lệ.

Đối với các thiết bị không root

Nếu một thiết bị chưa được root đang gặp phải lỗi 'Cửa hàng Google Play không thể thiết lập kết nối dữ liệu đáng tin cậy với máy chủ', thì quy trình sau đáng để thử:

1. Đi tới Cài đặt.

2. Điều hướng đến cài đặt Tài khoản của thiết bị.

tài khoản-1

3. Nhấn vào ‘Google’ hoặc thứ gì đó tương tự.

tài khoản-2

4. Nhấn vào tài khoản của bạn

google 2

5. Chọn 'Xóa tài khoản' từ cuối màn hình và xác nhận hành động, sau đó khởi động lại thiết bị và đăng nhập lại vào tài khoản Google của bạn.

Nếu quy trình được mô tả ở trên không hoạt động, một người có thể thử xóa tài khoản Google của mình, khởi động lại thiết bị và bắt đầu lại bằng cách đăng ký một tài khoản Google hoàn toàn mới nếu họ không ngại cắt đứt quan hệ với tài khoản Google mà họ đang sử dụng .

2 phút đọc