Làm thế nào để nói các con số trong Roblox

Tạo một tài khoản mới

Tạo tài khoản Roblox mới

Trong trường hợp Roblox không chấp nhận yêu cầu thay đổi tuổi tài khoản của bạn và bạn thực sự muốn nhập số vào Roblox. Sau đó, tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản mới và nhập chi tiết ngày sinh thích hợp. Không có nhiều sự khác biệt trong tài khoản mới và cũ hơn. Trò chơi vẫn vậy, và tiến trình chắc chắn không có gì đáng quan tâm. Vào cuối ngày, đây sẽ là lựa chọn cuối cùng trong danh sách của bạn. Đảm bảo rằng bạn đang kiểm tra tất cả các phương pháp mà chúng tôi đề xuất trước khi tạo tài khoản mới.

Lời kết

RobloxRoblox không phải là trò chơi duy nhất có bộ lọc trò chuyện cho tài khoản dưới 13 tuổi. Nhiều trò chơi khác làm được điều đó, và tôi nghĩ nó hoàn toàn ổn. Chúng tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều trường hợp kỳ lạ, dẫn đến các vụ bắt cóc và chuyển nhượng từ các trò chơi. Có một bộ lọc trò chuyện cho phép trò chơi ngăn chặn các loại sự cố như vậy trong tương lai. Trong trường hợp, bạn không phải là người yêu thích bộ lọc trò chuyện và muốn loại bỏ nó. Khoản bồi thường tốt nhất của tôi là tạo một tài khoản mới và đảm bảo Tuổi của tài khoản trên 13 tuổi. Bạn có thể xem qua rất nhiều phương pháp Trong bài viết này, và chúng sẽ cho phép bạn nói những con số trong Roblox. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp này được vá một cách thường xuyên. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật bài viết này thường xuyên với tất cả các loại phương pháp mới.Thẻ Roblox 5 phút đọc